HISTORIE ROZHLEDNY A TECHNICKÁ DATA

Rozhledna na vrcholu Chlumu (416 m.n.n) je památníkem na dnes již zapomenutý Svaz československých dělnických turistů. Svaz vznikl v roce 1921 a přestože byl celostátní, centrem jeho činnosti se brzy stala Plzeň. A právě místní pobočka v Doubravce přišla s myšlenkou postavit na Chlumu výletní stavbu s rozhlednou. Po celé zemi probíhaly sbírky, které vyvrcholily roku 1926 položením základního kamene. Stavitel Heger, jenž měl k dispozici nasbíraný peněžní obnos ve výši 120000 korun,  šetřil, kde se dalo, ale nasbírané peníze stačily pouze na stavbu chaty. Rozhledna byla postavena jen do třetinové výšky. Ke slavnostnímu otevření 1. srpna 1926 se i přesto sjelo na tři tisíce lidí, aby si prohlédli stavbu, na kterou přispěli.

Turistická chata byla pojmenována po plzeňském starostovi Luďku Pikovi. Rozhledna upravená do provizorního používání byla nakonec dostavěna prostřednictvím firmy stavitele Janoucha, rodáka z nedaleké obce Doubravka. Dokončená rozhledna se návštěvníkům otevřela 23. června 1929. Jméno dostala jako v případě chaty rovněž po tehdejším starostovi. Náklady na její výstavbu činily téměř 345 tis. korun. Krátce po dokončení byl na rozhledně umístěn světelný maják, který sloužil rozvíjející se letecké dopravě. A právě díky němu byla na vrchol Chlumu zavedena elektřina a zbudována silnice.

V roce 1939 se Svaz dělnických turistů sloučil s KČT a chata se stala jeho majetkem. Paradoxem je, že chata s rozhlednou nejvíce prosperovala v období druhé světové války. Tehdejší majitel pan Krbec zaměstnával několik číšníků, kteří se museli velmi ohánět, aby stihli obsloužit všechny hosty. K oblibě místa přispěla i skutečnost, že zde byla zbudována sáňkařská dráha a dva skokanské můstky. Ty zde stály až do roku 1951.

Po válce se rozhledna pronajímala a měnili se i její majitelé. Mezi vlastníky patřili Potraviny, Bukovská papírna a nakonec Slavie VŠ. V roce 1968 byla rozhledna obsazena ruským vojskem. Poté se zde nájemníci měnili a věž byla pronajímána i k soukromým akcím. I přes několik pokusů o její záchranu zůstala rozhledna uzavřená.

V roce 1996 koupil pozemek, na kterém věž stojí, soukromý majitel, který v roce 1999 odstranil chátrající Pikovu chatu s plánem vystavět zde hotelový komplex (futuristický objekt evokující loď plující nad lesem). Projekt byl ale zamítnut stavebním úřadem a nemovitost později prodána.

Od listopadu 2001 je rozhledna památkově chráněným objektem a začátkem dubna 2002 byla znovu o víkendech zpřístupněna. V roce 2007 však byla opět uzavřena. Až od počátku turistické sezóny 2010 (od 15. května 2010) byl její provoz opět obnoven. Věž dnes patří společnosti Rozhledna Chlum s.r.o. a její provoz zajišťuje KČT, odbor Bolevec Plzeň.                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické údaje:

Typ stavby: zděná rozhledna

Nadmořská výška Chlumu: 416 m.n.m.

Bývalý okres: Plzeň – město

Kraj: Plzeňský                               

Období výstavby: 1926 - 1929

Oficiální zpřístupnění: 23. června 1929

Celková výška: 24,8m

Výška vyhlídkové plošiny: 21,8m

Počet schodů: 121